Tác giả :
Thông báo Chương trình Lễ tốt nghiệp tháng 12/2020 (dành cho sinh viên hệ chính qui tốt nghiệp tháng 6 + 10/2020 và Sau đại học)
Sinh viên ĐH/CĐ chính qui tốt nghiệp tháng 6 + 10/2020 xem danh sách đăng ký chi tiết tại: http://aao.hcmute.edu.vn/.../thong-bao-chuong-trinh-le...
Sinh viên đăng ký dự Lễ TN tháng 12/2020 có nhu cầu trình chiếu hình cá nhân trong Lễ TN tháng 12/2020 vui lòng điền thông tin theo form sau (gửi về trước 02/12/2020) https://tinyurl.com/y64xdl39
Bạn nào đã gửi hình vui lòng bỏ qua thông tin này.
Lưu ý:
- Sinh viên đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách trên vui lòng chụp hình biên lai gửi về hanhptt@hcmute.edu.vn trước 10/12/2020.
- Trường hợp muốn hủy/ không tham gia thì trực tiếp hoặc nhờ người khác liên hệ phòng Đào tạo A1-201 để được hoàn tiền lại từ 24/11/2020 đến 02/12/2020 (trừ thứ 7, CN), khi đi mang theo biên lai lệ phí dự lễ TN và thư mời.
Học viên Sau đại học, Sinh viên ĐH/CĐ chính qui tốt nghiệp tháng 6 + 10/2020 đã đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 12/2020 vui lòng xem chương trình lễ chi tiết bên dưới: