Tác giả :

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK1, NĂM HỌC 2017-2018

1. Kế hoạch:
- Thời gian Khoa xem xét và công bố đề tài cho sinh viên: 15/09/2016;
- Thời gian sinh viên gặp và đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn: 15/09/2017 đến 22/09/2017;
- Sinh viên nộp Nhiệm vụ đề tài có chữ ký Giáo viên hướng dẫn, giấy xác nhận, giấy đăng ký viết và bảo vệ bằng tiếng Anh: 22/09/2017 (tại Văn phòng khoa - Cô Hương, chỉ nhận bản cứng); 
- Khoa Công bố danh sách chính thức đề tài tốt nghiệp: 22/09/2017 đến 25/09/2017;
- Thời gian sinh viên làm đề tài tốt nghiệp: 25/09/2017 đến 13/01//2018;
- Thời gian sinh viên bảo vệ đề tài tốt nghiệp: 13/01/2018 đến 20/01/2018.

2. Điều kiện của sinh viên làm đề tài tốt nghiệp:
- Số tín chỉ sinh viên tích lũy tất cả các ngành là: 132 TC;
- Hoàn thành tất cả các đồ án môn học;
- Điểm để được làm đề tài tốt nghiệp: Các ngành CN Chế tạo máy, CNKT Cơ khí, Kỹ thuật Công nghiệp: >= 6.5; Ngành CNKT CĐT: 6.8

3. Đăng ký:
- Sinh viên chỉ được thực hiện các đề tài do giảng viên đăng ký và công bố trên web khoa, sinh viên không được thực hiện những đồ án không có trong danh sách công bố của khoa.
- Sinh viên sẽ chọn lựa đồ án trong danh sách và gặp giáo viên hướng dẫn, ký giấy xác nhận nhiệm vụ đề tài.
- Những sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp sẽ học các môn chuyên đề, đăng ký tại Văn phòng các bộ môn từ ngày 9/9/2017.

4. Điểm thưởng:
- Điều kiện sinh viên viết báo cáo và thuyết trình bằng tiếng Anh là phải có điểm thi Anh văn đầu ra >= 500 TOEIC hoặc tương đương.
- Sinh viên báo cáo đồ án trong buổi bảo vệ toàn bộ bằng tiếng Anh sẽ được cộng 0 ÷ 10/100 điểm vào điểm tổng kết cuối cùng tùy vào chất lượng.
- Sinh viên thực hiện viết báo cáo và thuyết trình bằng tiếng Anh sẽ được cộng 0 ÷ 20/100 điểm vào điểm tổng kết cuối cùng.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HK1, 2017-2018 DO GIẢNG VIÊN ĐỀ XUẤT
 17-18 HK1-ĐK ĐỀ TÀI TN (Responses) (4).xlsx

Sinh viên đăng ký làm đề tài  TẠI ĐÂY

Các biểu mẫu BVDA TN

Mẫu 1: Nhận nhiệm vụ đồ án : Mau 1 - FILE TIÊNG ANH Nhiem vu DATN - 2017 (1).doc
Mau 1 - Nhiem vu DATN - 2017.doc

Mẫu 2: Mẫu nhận xét giáo viên hướng dẫn: Nhan xet 1 DATN cua GV huong dan_english.doc
Mau 4 - Nhan xet 1 DATN cua GV huong dan.doc
Mẫu 3: Mẫu nhận xét giáo giáo viên phản biện: Nhan xet 2 DATN cua GV phản biên_english.doc
    Mau 5 - Nhan xet 2 DATN cua GV phan bien.doc

 (Update 21:00, 09/15/2017)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

time

:

time

:

time


FACEBOOK

Truy cập tháng:121,806

Tổng truy cập:1,085,898

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn