Tác giả :
Bộ môn Cơ sở thiết kế máy có nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ sở ngành cho các chuyên ngành về cơ khí như Đồ họa kỹ thuật trên máy tính, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Nguyên lý - Chi tiết máy, Đồ án môn học Nguyên lý - Chi tiết máy và các môn học chuyên ngành hướng Thiết kế máy của ngành Công nghệ Chế tạo máy.
Văn phòng Bộ môn: Phòng E1-309 (Trung tâm Công nghệ cao)
Cán bộ giảng dạy của Bộ môn:
TS. Văn Hữu Thịnh (Trưởng Bộ môn)
ThS. Hồ Ngọc Bốn (Phó trưởng Bộ môn)
ThS. Trương Minh Trí
ThS. Nguyễn Đức Tôn
ThS. Đỗ Văn Hiến
TS. Mai Đức Đãi
TS. Nguyễn Minh Kỳ
ThS. Nguyễn Văn Đoàn

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

QUESTION & ANSWER

KEY ANSWERS OF EXAMINATIONFACEBOOK

Copyright © 2013, Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Add: 01 Vo Van Ngan St, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City.

Tell: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn