Tác giả :

Sáng nay 8g00, ngày 25/10/2020, tai Phòng họp khu Bát Giác - Khoa Cơ khí Chế tạo máy tổ chức Hội thảo : Đại học và những điều cần biết" cho các em Tân sinh viên khoá 2020. Với sự góp mặt của 02  báo cáo viên:

- Ông Nguyễn Văn Phúc, Management trainee, Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Chế tác trang sức PNJP, nguyên Liên chi hội trưởng Khoa Cơ khí Chế tạo máy

- Ông Đình Văn (Mr Johny), Quality Director in HCM City, trainer - Bilingual MC, Motivational Speaker, Co-founder - Newly Perfume System.
Nội dung của Hội thảo:
- Xác định cho các bạn một tư tưởng đúng đắn trong việc học tập và rèn luyện ở đại học.
- Xác định các mối nguy hại khi lên đại học, hậu quả của việc bỏ bê khi lên đại học.
- Cung cấp cho các bạn các phẩm chất, kỹ năng cần rèn luyện cho sau này.
- Đề cao tính quan trọng của Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh.