Tác giả :
Bộ môn Thực hành nghề có nhiệm vụ giảng dạy thực hành qua ban nguội cho hầu hết các ngành trong truờng, thực hành qua ban cơ khí chế tạo cho các ngành có liên quan đến cơ khí và thực hành chuyên sâu cho ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật Công nghiệp của trình độ đại học và ngành Công nghệ chế tạo máy của trình độ cao đẳng.

Văn phòng Bộ môn: Xưởng thực hành Nghề (văn phòng khoa Cơ khí Chế tạo máy cũ)

Cán bộ giảng dạy của Bộ môn:
KS. Nguyễn Văn Mang (Trưởng Bộ môn)
KS. Trần Ngọc Hữu (Phó Trưởng Bộ môn)
Trương Thành Công (Phó Trưởng Bộ môn)
Nguyễn Văn Chánh
Nguyễn Tất Toản
Phạm Văn Giấy
Nguyễn Văn Hồng
Đỗ Khắc Huy
Đỗ Mạnh Long
Nguyễn Quang Hiến
Hoàng Trọng Nghĩa
Dương Huy Hoàng
Lê Linh
Hồ Thị Phụng
Phạm Minh Đức
Nguyễn Văn Minh
Phạm Quân Anh
Trương Thành Công

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

QUESTION & ANSWER

KEY ANSWERS OF EXAMINATIONFACEBOOK

Copyright © 2013, Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Add: 01 Vo Van Ngan St, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City.

Tell: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn