Tác giả :

Thông tin

Họ và tên

Quách Văn Thiêm

Học hàm

Giảng viên

Học vị

Tiến sĩ

Bộ môn

Công nghệ gỗ

Văn phòng

Xưởng kỹ nghệ gỗ

Điện thoại

 

Email

thiemqv@hcmute.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu / Lĩnh vực chuyên môn

Máy và thiết bị chế biến gỗ

Vật liệu composite gỗ nhựa

Thiết kế đồ gỗ nội thất

Quá trình học vấn

2000: Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ chế biến lâm sản, Đai học Lâm nghiệp Việt Nam

2010: Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ chế biến lâm sản, Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

2014: Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản, Đại học lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu khoa học

Số lượng công trình nghiên cứu đã công bố hơn 15, trong đó có 7 bài báo

1.   Dang Dinh Boi, Quach Van Thiem. Research on determination technological of parameters for Acacia hybrid wood bending. Viet Nam Journal of Forest Science, No 3-2010.

2.   Quach Van Thiem. Research on usingsawdust, shaving for the production ofwoodplasticcomposite. International conference on green technology and sustainable development, Volume 1-2012.

3.   Quach Van Thiem, Tran Van Chu. Study on the effect on cycle time on the tensile strength and flexural strength of wood plastic composite. Journal of Technical Education Science, No 24-2013.

4.   Quach Van Thiem, Tran Van Chu. Study on the effect of Hopper’s temperature to die zone on the tensile strength and flexural strength of wood plastic composite. Forestry science and Technology Journal of Viet Nam Forestry University, No 3-2013.

5.   Quach Van Thiem, Tran Van Chu. Study on the effect of ratio polypropylene, chemical coupling agent, wood flour on the tensile strength and flexural strength of wood plastic composite. Viet Nam Journal of Forest Science, No 3-2013.

6.   Quach Van Thiem, Tran Van Chu. Study on the effect of technological parameters of injection process on the tensile strength and flexural strength of wood plastic composite. Forestry science and Technology Journal of Viet Nam Forestry University, No 4-2013

7.   Quach Van Thiem, Tran Van Chu. Study on the effect of Anti-oxidant additives on the tensile strength and flexural strength of wood plastic composite. Forestry science and Technology Journal of Viet Nam Forestry University, No 1-2015

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

FACEBOOK Đoàn - Hội

Truy cập tháng:149,281

Tổng truy cập:1,676,254

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn