Tác giả :

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

Mẫu nhiệm vụ đồ án -Tiếng Việt  TẠI ĐÂY Mẫu nhiệm vụ đồ án -Tiếng Anh  TẠI ĐÂY
Mẫu nhận xét của GV hướng dẫn- Tiếng Việt TẠI ĐÂY
Mẫu nhận xét của GV Phản biện- Tiếng Việt  TẠI ĐÂY

Mẫu nhận xét của GV hướng dẫn-Tiếng Anh TẠI ĐÂY
Mẫu nhận xét của GV Phản biện- Tiếng Anh  TẠI ĐÂY
Hướng dẫn trình bày báo cáo  đồ án TN  TẠI ĐÂY
Mẫu poster tốt  nghiệp TẠI ĐÂY Trình bày bản vẽ TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu chấm  TẠI ĐÂY

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO THỰC TẬP TỐT  NGHIÊP

Mẫu nhận xét tại công ty thực tâp  TẠI ĐÂY Mẫu giấy giới thiệu TẠI ĐÂY CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN TRỢ GIẢNG Phiếu đăng ký trợ giảng TẠI ĐÂY Kế hoạch trợ giảng TẠI ĐÂY Phiếu đánh giá trợ giảng TẠI ĐÂY CÁC MẪU DÀNH CHO THI HOC KỲ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Đơn xin nhận điểm I TẠI ĐÂY Đơn xin phúc khảo TẠI ĐÂY

BM6 - Đơn xin bảo lưu điểm TẠI ĐÂY

BM7 - Đơn xin miễn thi TẠI ĐÂY

BM8- Đơn xin MT NN đầu ra TẠI ĐÂY

BM9 Đơn xin chuyển điêm t TẠI ĐÂY

BM12- Đơn xin Thay thế TẠI ĐÂY

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU RA SINH VIÊN CÁC KHÓA

YC TIENG ANH DAU RA.PNG

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
FACEBOOK Đoàn - Hội

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:164,751

Tổng truy cập:1,850,938


FACEBOOK