Tác giả :

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

Mẫu nhiệm vụ đồ án -Tiếng Việt  TẠI ĐÂY Mẫu nhiệm vụ đồ án -Tiếng Anh  TẠI ĐÂY
Mẫu nhận xét của GV hướng dẫn- Tiếng Việt TẠI ĐÂY
Mẫu nhận xét của GV Phản biện- Tiếng Việt  TẠI ĐÂY

Mẫu nhận xét của GV hướng dẫn-Tiếng Anh TẠI ĐÂY
Mẫu nhận xét của GV Phản biện- Tiếng Anh  TẠI ĐÂY
Hướng dẫn trình bày báo cáo  đồ án TN  TẠI ĐÂY
Mẫu poster tốt  nghiệp  TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu chấm  TẠI ĐÂY

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO THỰC TẬP TỐT  NGHIÊP

Mẫu nhận xét tại công ty thực tâp  TẠI ĐÂY CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN TRỢ GIẢNG Phiếu đăng ký trợ giảng TẠI ĐÂY Kế hoạch trợ giảng TẠI ĐÂY Phiếu đánh giá trợ giảng TẠI ĐÂY
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
FACEBOOK Đoàn - Hội

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:122,766

Tổng truy cập:1,630,094


FACEBOOK