Tác giả :

Về nhân sự bộ môn có 15 giảng viên, trong đó bao gồm 07 Tiến sĩ và 08 Thạc sĩ. Bộ môn có 04 Giảng viên chính.

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành như:

  • Đồ họa kỹ thuật trên máy tính
  • Hình họa – Vẽ kỹ thuật.
  • Nguyên lý – Chi tiết máy.
  • Đồ án Nguyên lý – Chi tiết máy.

Và giảng dạy các học phần thuộc kiến thức chuyên ngành của ngành Công nghệ Chế tạo máy:

  • CAE trong Thiết kế máy.
  • Thiết kế Cơ khí.
  • Cơ sở thiết kế Máy Nâng chuyển & Máy Xây dựng.
  • Thiết kế mô phỏng Hệ thống máy.

Cề công tác Nghiên cứu khoa học: Tất cả các giảng viên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

time

:

time

:

time


FACEBOOK

Truy cập tháng:121,908

Tổng truy cập:1,086,000

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn