Tác giả :

Về nhân sự bộ môn có 15 giảng viên, trong đó bao gồm 07 Tiến sĩ và 08 Thạc sĩ. Bộ môn có 04 Giảng viên chính.

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành như:

  • Đồ họa kỹ thuật trên máy tính
  • Hình họa – Vẽ kỹ thuật.
  • Nguyên lý – Chi tiết máy.
  • Đồ án Nguyên lý – Chi tiết máy.

Và giảng dạy các học phần thuộc kiến thức chuyên ngành của ngành Công nghệ Chế tạo máy:

  • CAE trong Thiết kế máy.
  • Thiết kế Cơ khí.
  • Cơ sở thiết kế Máy Nâng chuyển & Máy Xây dựng.
  • Thiết kế mô phỏng Hệ thống máy.

Cề công tác Nghiên cứu khoa học: Tất cả các giảng viên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
Danh sách giảng viên Bộ môn Thiết kế máy


 
 

Assoc. Prof. Dr. Văn Hữu Thịnh

Lecturer

thinhvh@hcmute.edu.vn

0918 025 201 
 

Hồ Ngọc Bốn, M.E.

Deputy of Department

bonhn@hcmute.edu.vn

0903 761 044


 

 

Dr. Mai Đức Đãi

Head of Department

daimd@hcmute.edu.vn
0908 243 900


 
 

Dr. Nguyễn Minh Kỳ

Lecturer

ng_mky@hcmute.edu.vn

0903 338 292


 

 

Trương Minh Trí, M.E.

Lecturer

tritm@hcmute.edu.vn

0903 398 068 
 

Nguyễn Văn Đoàn, M.E.

Lecturer

nvdoan@hcmute.edu.vn

0903 609 257


 

 

Đỗ Văn Hiến, M.E.

Lecturer

hiendv@hcmute.edu.vn

0937 572 020


 

 

Dương Đăng Danh, M.E.

Lecturer, Vice Dean of Faculty

danhdd@hcmute.edu.vn

0903 728 598


 

 

Nguyễn Đức Tôn, M.E.

Lecturer

tonnd@hcmute.edu.vn

0908 127 907 
 

Dr. Phan Thanh Nhàn

Lecturer

nhanpt@hcmute.edu.vn

0905 386 391   

Dr. Trương Quang Tri

Lecturer

tri.truongquang@hcmute.edu.vn
0908 768 677


   

Dr. Phan Công Bình

Lecturer

binhpc@hcmute.edu.vn

0939 974 979


   

Nguyễn Lê Đăng Hải, M.E.

Lecturer

hainld@hcmute.edu.vn

0907 722 134


   

Nguyễn Trà Kim Quyên, M.E.

Lecturer

quyenntk@hcmute.edu.vn

0986 322 382


  Dr. Nguyễn Trí Nguyên
 Lecturer
 nguyennt@hcmute.edu.vn
 Post-Doc in USA
   

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

FACEBOOK Đoàn - Hội

Truy cập tháng:164,803

Tổng truy cập:1,850,990

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn