Tác giả :

Khóa đào tạo cho Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Giếng Khoan Dầu Khí (PVD Well Services, đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí PV Drilling)  từ ngày 26 đến ngày 29/12/2023

GV: TS. Phan Công Bình và GVC. ThS. Tưởng Phước Thọ