Tác giả :

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN
Trình độ đào tạo:    ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: 
       CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN 
                                   (Technology of Forest Product Processing)
Mã ngành:
    52540301
Hình thức đào tạo:
Chính quy
           

Sau khi hòan thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:

  1. Phát triển kiến thức về nền tảng kỹ thuật

1.1. Có hiểu biết và khả năng vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong khoa học tự nhiên như toán, lý và hóa học.

1.2. Có khả năng vận dụng các nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực Chế biến gỗ (CBG) như giải tích hiện tượng sản sinh trong quá trình gia công chế biến gỗ, phân tích được các hiện tượng nảy sinh trong gia công chế biến và sử dụng gỗ.

1.3. Chứng tỏ kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật chuyên môn liên quan đến vật liệu gỗ, thiết kế các sản phẩm gỗ nội - ngoại thất, thiết kế hệ thống sấy gỗ, thiết kế nhà máy chế biến gỗ, thiết kế và cải tiến máy chế biến gỗ, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đồ gỗ, triển khai và giám sát thi công các công trình xây dựng liên quan đến lĩnh vực gỗ.

  1. Phát triển khả năng tự rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, suy nghĩ hệ thống, nắm vững những kỹ năng chuyên môn và cá nhân khác

2.1. Chứng tỏ khả năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến gỗ.

2.2. Có khả năng khảo sát và thực nghiệm các vấn đề kỹ thuật.

2.3. Có khả năng suy nghĩ một cách toàn diện và có tính hệ thống.

2.4. Thành thạo các kỹ năng cá nhân đóng góp vào sự thành công trong hoạt động kỹ thuật: sáng kiến, linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi, và quản lý thời gian.

2.5. Thành thạo các kỹ năng chuyên môn đóng góp vào sự thành công trong hoạt động kỹ thuật: đạo đức nghề nghiệp, tính chính trực, vị thế trong ngành, hoạch định nghề nghiệp.

  1. Phát triển các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc theo nhóm

3.1. Chứng tỏ khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

3.2. Chứng tỏ khả năng giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản viết, văn bản điện tử, đồ họa và thuyết trình.

3.3. Chứng tỏ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

  1. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm hỗ trợ trong bôi cảnh xã hội và môn trường doanh nghiệp

4.1. Nhận thức được tầm quan trọng của bối cảnh xã hội trong hoạt động kỹ thuật.

4.2. Hiểu rõ giá trị về văn hóa doanh nghiệp khác biệt và làm việc hiệu quả trong tổ chức.

4.3. Hình thành các hệ thống Chế biến gỗ bao gồm việc thiết lập các yêu cầu, định nghĩa chức năng, mô hình hóa và quản lý dự án.

4.4. Thiết kế các hệ thống trong lĩnh vực chế biến gỗ phức tạp bằng cách ứng dụng các thông tin kỹ thuật, phần mềm mô phỏng, lý thuyết tính toán.

4.5. Thực hiện các hệ thống về lĩnh vực chế biến gỗ và quản lý các quy trình thực hiện.

4.6. Vận hành các hệ thống Chế biến gỗ phức tạp cũng như quản lý các quá trình và thao tác vận hành.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:171,981

Tổng truy cập:2,369,617