Tác giả :

PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ
P. Trưởng Khoa Phụ trách Khoa; Trưởng Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy, Bí Thư chi bộ 04
Lý lịch khoa học: xem file tiếng Việt, tiếng Anh

PGS. TS. Đặng Thiện Ngôn
P. Trưởng Khoa, Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy
Lý lịch khoa học: xem file tiếng Việt, tiếng Anh