CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ NGHỆ GỖ VÀ NỘI THẤT

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo: KỸ NGHỆ GỖ VÀ NỘI THẤT

(Furniture and Wood Technology)

Mã ngành: 7549002

Hình thức đào tạo: Chính quy

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:

A. Kiến thức và lập luận kỹ thuật

 1. Sử dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
 2. Phân tích, so sánh, áp dụng được các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi để thiết kế, chế tạo, giải thíc được các hiện tượng nảy sinh trong gia công chế biến và sử dụng.
 3. Thiết kế được, áp dụng được các kiến thức chuyên sâu để thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực chế biến gỗ và nội thất.

B. Kỹ năng và tố chất cá nhân và chuyên nghiệp

 1. Phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chế biến gỗ;
 2. Kiểm tra, thực nghiệm các vấn đề kỹ thuật về chế biến gỗ và thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực chế biến gỗ;
 3. Khả năng tư duy hệ thống về các vấn đề thuộc lĩnh vực chế biến gỗ và nội thất trong bối cảnh của doanh nghiệp và xã hội;
 4. Có khả năng học tập suốt đời;
 5. Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và biết cách làm việc trong các tổ chức công nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

C. Kỹ năng mềm

 1. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 2. Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức: văn bản, giao tiếp điện tử, đồ họa và thuyết trình;
 3. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật.

D. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành và khởi nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường

 1. Hình thành ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định chức năng, lập mô hình, thiết kế, phát triển sản phẩm gỗ và nội thất;
 2. Thiết kế các quy trình công nghệ và các trang thiết bị trong sản xuất các sản phẩm gỗ và nội thất;
 3. Triển khai chế tạo, lắp ráp và kiểm soát chất lượng các trang thiết bị và sản phẩm chế biến gỗ;
 4. Vận hành, bảo trì, cải tiến các qui trình, các quá trình sản xuất các sản phẩm gỗ và thiết kế nội thất;
 5. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ để lãnh đạo trong kỹ thuật;
 6. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ để sáng tạo, khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực chế biến gỗ và nội thất.

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN
(Technology of Forest Product Processing)
Mã ngành: 52540301
Hình thức đào tạo: Chính quy

Sau khi hòan thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:

A. Phát triển kiến thức về nền tảng kỹ thuật

1. Có hiểu biết và khả năng vận dụng các nguyên tắc cơ bản trong khoa học tự nhiên như toán, lý và hóa học.

2. Có khả năng vận dụng các nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực Chế biến gỗ (CBG) như giải tích hiện tượng sản sinh trong quá trình gia công chế biến gỗ, phân tích được các hiện tượng nảy sinh trong gia công chế biến và sử dụng gỗ.

3. Chứng tỏ kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật chuyên môn liên quan đến vật liệu gỗ, thiết kế các sản phẩm gỗ nội – ngoại thất, thiết kế hệ thống sấy gỗ, thiết kế nhà máy chế biến gỗ, thiết kế và cải tiến máy chế biến gỗ, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đồ gỗ, triển khai và giám sát thi công các công trình xây dựng liên quan đến lĩnh vực gỗ.

B. Phát triển khả năng tự rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, suy nghĩ hệ thống, nắm vững những kỹ năng chuyên môn và cá nhân khác

1. Chứng tỏ khả năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến gỗ.

2. Có khả năng khảo sát và thực nghiệm các vấn đề kỹ thuật.

3. Có khả năng suy nghĩ một cách toàn diện và có tính hệ thống.

4. Thành thạo các kỹ năng cá nhân đóng góp vào sự thành công trong hoạt động kỹ thuật: sáng kiến, linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi, và quản lý thời gian.

5. Thành thạo các kỹ năng chuyên môn đóng góp vào sự thành công trong hoạt động kỹ thuật: đạo đức nghề nghiệp, tính chính trực, vị thế trong ngành, hoạch định nghề nghiệp.

C. Phát triển các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc theo nhóm

1. Chứng tỏ khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

2. Chứng tỏ khả năng giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản viết, văn bản điện tử, đồ họa và thuyết trình.

3. Chứng tỏ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

D. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm hỗ trợ trong bôi cảnh xã hội và môn trường doanh nghiệp

1. Nhận thức được tầm quan trọng của bối cảnh xã hội trong hoạt động kỹ thuật.

2. Hiểu rõ giá trị về văn hóa doanh nghiệp khác biệt và làm việc hiệu quả trong tổ chức.

3. Hình thành các hệ thống Chế biến gỗ bao gồm việc thiết lập các yêu cầu, định nghĩa chức năng, mô hình hóa và quản lý dự án.

4. Thiết kế các hệ thống trong lĩnh vực chế biến gỗ phức tạp bằng cách ứng dụng các thông tin kỹ thuật, phần mềm mô phỏng, lý thuyết tính toán.

5. Thực hiện các hệ thống về lĩnh vực chế biến gỗ và quản lý các quy trình thực hiện.

6. Vận hành các hệ thống Chế biến gỗ phức tạp cũng như quản lý các quá trình và thao tác vận hành.