CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
(Industrial Engineering)
Mã ngành: 52140214
Hình thức đào tạo: Chính quy

Sau khi hòan thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:

A. Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật Công nghiệp

1. Có hiểu biết và có khả năng sử dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

2. Có hiểu biết và có khả năng ứng dụng các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật như vẽ kỹ thuật, vật liệu học, sức bền vật liệu, dung sai lắp ghép, nguyên lý – chi tiết máy, marketing, luật kinh tế.

3. Có hiểu biết và có khả năng ứng dụng kiến thức chuyên môn đảm nhiệm công việc điều hành sản xuất, quản lý hệ thống công nghiệp, dịch vụ sản phẩm kỹ thuật, …..

B. Phát triển khả năng rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và nắm vững các kỹ năng và thái độ cá nhân, các kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp

1. Phân tích, lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề.

2. Tiến hành kiểm tra và thực nghiệm các vấn đề kỹ thuật.

3. Có tư duy toàn diện và hệ thống.

4. Nắm vững các kỹ năng và thái độ cá nhân có đóng góp hiệu quả vào các hoạt động kỹ thuật như các sáng kiến, tính linh hoạt, sự sáng tạo, tính ham học hỏi và quản lý thời gian tốt.

5. Nắm vững các kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp có đóng góp hiệu quả vào các hoạt động giảng dạy hoặc có thể là hoạt động kinh tế kỹ thuật như đạo đức nghề nghiệp, phong cách chuyên nghiệp trong giao tiếp, hoạch định nghề nghiệp.

C. Nâng cao khả năng giao tiếp và làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lãnh vực

1. Có khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

2. Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, các hình thức giao tiếp điện tử, đồ họa cũng như thuyết trình miệng.

3. Có khả năng sử dụng tiếng Anh (tương đương 450 TOEIC).

D. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống sản xuất trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp

1. Nhận thức được tầm quan trọng của bối cảnh xã hội trong các hoạt động kinh tế kỹ thuật.

2. Đánh giá đúng các khác biệt về văn hóa doanh nghiệp và làm việc đạt hiệu quả trong các tổ chức.

3. Hình thành ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định chức năng, lập mô hình và điều hành quản lý sản xuất, hệ thống công nghiệp, dịch vụ sản phẩm kỹ thuật.