Tổng hợp chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Mechatronics Engineering Technology). Quý phụ huynh, học sinh vui lòng xem các file PDF đính kèm.

1. Chương trình đào tạo 150 tín chỉ, khóa 2019 về sau

2. Chương trình đào tạo 132 tín chỉ, khóa 2018

3. Chương trình đào tạo, trước 2018

Đại học chính quy:

Đại học chính quy, hệ sư phạm: