Tổng hợp chương trình đào tạo ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robotics and Artificial Intelligence). Quý phụ huynh, học sinh vui lòng xem các file PDF đính kèm.

Chương trình đào tạo 150 tín chỉ, khóa 2019 về sau