CHỈ DẪN ĐẶT TÊN THƯ MỤC VÀ TÊN FILE KHI NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 1. Toàn bộ dữ liệu của đồ án được bảo mật và nộp tự động qua link Drive
 2. Chỉ có nhóm sinh viên có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu được, nên các bạn sẽ chịu trách nhiệm về dữ liệu của mình
 3. Nộp tự động và tự do trong thời gian quy định của BCN Khoa hoặc trong thời gian điều chỉnh
 4. Đặt tên theo chỉ dẫn để tránh bị sai xót trong quá trình triển khai Bảo vệ

Sinh viên nộp ĐỀ TÀI CỦA MÌNH theo hướng dẫn sau:

Trong thư mục cơ sở dữ liệu nộp đề tài, các bạn tạo các thư mục có các chữ SỐ VÀ IN HOA như ở dưới (chữ viết thường sau dấu // là chỉ dẫn)

I. ĐẶT TÊN THƯ MỤC CON

01 – POSTER CLIP COVER - DTxx
02 – BAO CAO - DTxx //(word & PDF, powerpoint)
03 – BAN VE THIET KE - DTxx//(file của phần mềm thiết kế, file xuất BV trên phần mềm…)
04 – BAN VE PDF - DTxx//(tập bản vẽ đã xuất PDF)
05 – THAM KHAO - DTxx//(các tài liệu tham khảo – nếu có)
06 - ...- DTxx/Các tài liệu khác nếu có liên quan

Hệ đại trà: DTxx là mã đề tài trên thư mục, 
CLC: DTxx là mã đề tài và kèm theo mã duyệt đề tài (có trên tên thư mục, trước dấu "-")

CÁCH ĐẶT TÊN FILE

[A] Đối với CLIP:

 1. Để định dạng FullHD – lưu ý nhạc nền để khi đăng Youtube sẽ không bị chặn vì bản quyền
 2. Đặt tên CLIP: DTxx – CLIP – TÊN ĐỀ TÀI CÓ DẤU
 3. Hình COVER: DTxx – COVER – TÊN ĐỀ TÀI CÓ DẤU (mẫu – Intro – Outro ở link TÀI LIỆU trên Discord)
  • COVER này chính là ảnh nền xuất hiện trước khi CLIP được phát
  • COVER phải có đầy đủ thông tin nhóm và tên đề tài
  • COVER phải có 2 file: file gốc thiết kế và file ảnh xuất PNG độ phân giải FullHD và dung lượng ít hơn 2MB

[B] Đối với POSTER:

 1. Bỏ mục này vì không triển lãm Poster / Góc dưới cùng, bên tay trái, đặt một ô nhỏ, nền trắng – để viết Thứ tự trong HĐ, ví dụ: HD1 – TT02 (được thông báo thêm sau)
 2. File nộp: DTxx – POSTER – TÊN ĐỀ TÀI CÓ DẤU
  (1) File thiết kế gốc
  (2) Font chữ trong thiết kế
  (3) File PDF – xuất từ phần mềm ra
  (4) File xuất ra hình ảnh định dạng PNG độ phân giải cao, rõ nét nhưng không vượt quá 10 MB (để up lên facebook) – NỘP THIẾU KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG BÀI Nếu bạn chưa biết xuất hình ảnh, có thể hỏi các bạn hoặc dùng phần mềm in máy ảo PDFill xuất PNG – 300DPI Tất cả file ở mục A&B đặt chung vào thư mục 01 ở phía trên, không cần tạo thư mục con
 3. Các file báo cáo ở thư mục số 02: DTxx – TÊN ĐỀ TÀI CÓ DẤU – sau phần này có thể ghi thêm không quy định
 4. Các file ở mục 03: có thể lấy tên cũ (do các phần mềm nếu đổi tên có thể không mở được file lắp ráp, nên lấy file cũ, mở thử trước khi nộp)
 5. Các file còn lại: tên file bắt đầu bằng DTxx sau đó không quy định, các file xuất bản vẽ nên ghép lại thành 01 file PDF hoàn chỉnh

Các diễn giải không rõ hoặc chưa hiểu, các em vui lòng liên hệ thầy Sơn để được hướng dẫn.

VUI LÒNG ĐẶT ĐÚNG THEO YÊU CẦU ĐỂ THUẬN TIỆN CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Tài liệu tham khảo:

https://drive.google.com/open?id=1rYWHmOwwhUrFdZRtPCF-5N20R-oozCkd

Toàn bộ tài liệu cho KLTN ở đây:

https://drive.google.com/open?id=1pQmjgBUzOYFNtgvtg1PQBVlOYneujoMh