YÊU CẦU SINH VIÊN ĐỌC KỸ NỘI DUNG THÔNG BÁO DƯỚI ĐÂY:

 1. Chỉ một sinh viên đại diện nhóm đăng ký
 2. Sinh viên phải thống nhất nhóm và PHẢI THÔNG QUA GVHD trước khi đăng ký
 3. Tất cả thông tin này phải tuyệt đối chính xác
 4. ĐĂNG KÝ XONG KHÔNG THỂ SỬA LẠI ĐƯỢC

Thời hạn: 20:00 thứ 5, 09/09/2021

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỢT 2 – ÁP DỤNG CHO CẢ ĐẠI TRÀ VÀ CLC:

 1. Sinh viên nộp đồ án [ONLINE – GDrive]: từ 20 đến 22/09/2021
 2. Giảng viên hướng dẫn chấm điểm: 23 đến hết 26/09/2021
 3. Giảng viên phản biện chấm điểm: 27 đến hết 30/09/2021
 4. Chuẩn bị bảo vệ đại trà: 02/10/2021
 5. Bảo vệ trực tuyến đại trà: 03/10/2021
 6. Chuẩn bị bảo vệ CLC: 09/10/2021
 7. Bảo vệ trực tuyến CLC: 10/10/2021
 8. Bảo vệ đợt này – sẽ được nhập điểm trong tháng 10, đăng ký điểm I: bảo vệ vào cuối học kỳ (không đóng học lại học phí)

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

 1. Đại diện sinh viên của nhóm điền vào biểu mẫu dưới đây
 2. Biểu mẫu đã đăng ký không thể điều chỉnh

Chúc các em chuẩn bị tốt và bảo vệ thành công.

Link biểu mẫu đăng ký: https://forms.gle/bNTWTTQWm2WoHEZD7