3 KHÓA HỌC QUỐC TẾ DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY(bắt đầu từ 6/9/2021) hoàn toàn miễn phí1.

Industrial Psychology (13h00, Thứ 2)

2.Product Planning and Development (13h00, Thứ 4)

3.Quality Control and Assurance (7h00, Thứ 6)

Các khóa học được giảng dạy từ các giảng viên đến từ đại học ATMA JAYA (Indonesia), NTU, CYCU, YZU (Taiwan)

Sau khóa học sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ áp dụng công nghệ Blockchain truy xuất nguồn gốc do trường ATMA JAYA cấp.Link đăng ký: https://forms.gle/EV8nEnAaye1nDiPQ6