Trong quá trình thực hiện đồ án, các em có thể tham khảo một số khung bản vẽ được sưu tập từ internet của một số công ty Hàn Quốc

Khi sử dụng, các bạn xóa phần thừa, chỉnh sửa các phần còn thiếu cho phù hợp.

Khi sử dụng, bạn cần hiểu đầy đủ ý nghĩa các nội dung trong khung để trả lời khi được hỏi.

Bấm vào link dưới để tải dữ liệu, chúc các bạn thực hiện tốt đề tài của mình.