Hi các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Thông báo về việc chỉnh sửa đăng ký qua mạng HK1/2021-2022.

Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 08h00 ngày 24/08/2021 đến 07h30 ngày 30/08/2021.

Chú ý: Qua thời gian chỉnh sửa môn học nói trên nếu sinh viên có nhu cầu rút môn học thì phải chịu đóng học phí.

Riêng các môn thực tập/thí nghiệm các bạn nào không đủ điều kiện có thể rút, và bạn nào đăng ký bổ sung thì tự vào trang ĐKMH đăng ký nhéhttps://dkmh.hcmute.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết liên quan về đào tạo, các bạn vào web đào tạo xem ở “TIN NỔI BẬT”http://aao.hcmute.edu.vn/