Các bạn sinh viên chuẩn bị bảo vệ đợt 2 xem danh sách Hội đồng bảo vệ tại link đính kèm phía dưới.

Cách tìm nhanh: Bấm vào Link – nhấn tổ hợp phím Ctrl + F – chọn dấu ba chấm và nhập MSSV để tìm ở tất cả các trang.

Nếu thông tin cần chỉnh sửa – Nhập thông tin trong nhóm Microsoft Teams

Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWzB87ANSDcJcg8G3kIELA70gY6NJPfb/edit?usp=sharing&ouid=110327684986010402565&rtpof=true&sd=true

Chúc các em chuẩn bị bảo vệ tốt,