Sinh viên kiểm tra danh sách nếu có sai sót vui lòng báo cho cô Hương trước 15h ngày 08/08/2021