Các bạn chuẩn bị bảo vệ KLTN đọc kỹ thông báo và đăng ký theo link đính kèm ở dưới cuối bài.

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, Khoa Cơ khí Chế tạo máy và Khoa Đào tạo Chất lượng cao sẽ tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khối ngành cơ khí theo kế hoạch như sau:

1. Bảo vệ online, chia thành 2 đợt bảo vệ cho mỗi hệ đào tạo

– Đợt 1: Sinh viên hệ đại trà – ngày 28 và 29/08/2021 (02 ngày)

– Đợt 2: Sinh viên khoa đào tạo Chất lượng cao – ngày 04 và 05/09/2021 (02 ngày)

Lưu ý: các đề tài đăng ký sản phẩm sẽ điều chỉnh khối lượng, tăng cường thiết kế mô phỏng, bản vẽ kỹ thuật. Sinh viên liên hệ GVHD để điều chỉnh.

2. Kế hoạch nộp đề tài (áp dụng cho cả 2 hệ đại trà và CLC):

– Sinh viên đăng ký bảo vệ: 04 và 05/08/2021

– Sinh viên đăng ký bảo vệ tham dự buổi hướng dẫn nộp đề tài online: 08:30 ngày 12/08/2021.

– Sinh viên nộp đăng ký bảo vệ nộp đề tài trên hệ thống: 15 và 16/08/2021.

– Bài Poster và clip đề tài được đăng trên kênh Youtube và fb: 17/08/2021

– Giảng viên hướng dẫn chấm điểm: 18 đến 20/08/2021

– Giảng viên phản biện chấm điểm: 21 đến 24/08/2021

– Sinh viên chỉnh sửa đề tài và NỘP LẠI trên hệ thống online: 25 và 26/08/2021

– Chuẩn bị hội đồng bảo vệ và công bố danh sách đề tài, lịch bảo vệ hệ đại trà: 27/08/2021.

– Bảo vệ đề tài tốt nghiệp hệ đại trà: 28 và 29/08/2021

– Chuẩn bị hội đồng bảo vệ và công bố danh sách đề tài, lịch bảo vệ hệ đào tạo chất lượng cao: 03/09/2021.

– Bảo vệ đề tài tốt nghiệp hệ đào tạo chất lượng cao: 04 và 05/09/2021

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Đại diện sinh viên của nhóm điền vào biểu mẫu dưới đây

2. Biểu mẫu đã đăng ký không thể điều chỉnhLink biểu mẫu: https://forms.gle/gCHTVCt9toX3u1ry8

#KLTN #ĐATN