Để tránh bị trôi tin nhắn và các bạn bị mất thông tin, các bạn có thể vào thêm kênh Discord này để đọc thông báo và thảo luận

Trong kênh này các bạn có thể:

  1. Đọc thông báo ở tab: thông-báo (chỉ có thể đọc)
  2. Tải tài liệu ở tab: tài-liệu (chỉ có thể đọc)
  3. Chat và hỏi ở tab: CHAT ROOM / general – được đọc và chat, gửi tin nhắn
  4. Các bạn muốn live và chat với nhau có thể tự tạo phòng chat ở mục LIVE

Kênh Discord: https://discord.gg/hjXaayEC

Chúc các thực hiện tốt đề tài của mình