Chào các bạn sinh viên, cựu sinh viên,

Để chuẩn bị tốt cho học kỳ sắp tới, các bạn vui lòng vào link đính kèm và thực hiện khảo sát để chúng tôi tổ chức các lớp học cho bạn trong học kỳ tới,

Cảm ơn các bạn,

Link khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbG6Uz83EWlfsLq3fIbMuC3jQ9WXSlS20qmrR2_IuD_OiyDQ/viewform