THÔNG BÁO KIỂM TRA CSDL ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP [ĐẠI TRÀ VÀ CLC]

Các sinh viên đã đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp thực hiện kiểm tra thư mục nộp đồ án theo trình tự sau:

  1. Vào email do trường cấp sẽ nhận được email thông báo về thư mục nộp đồ án của nhóm
  2. Tất cả sinh viên trong nhóm đều nhận được email và có thể nộp
  3. Nếu không tìm thấy mail thì thực hiện tìm địa chỉ: sonnv@hcmute.edu.vn (vì có thể email sẽ bị đưa vào spam)
  4. Mở thư mục của nhóm lên trong trình duyệt để truy cập vào thư mục của nhóm
  5. Nếu không thấy email – liên hệ thầy Sơn qua Zalo: 0898 669 579 để xử lý

XÁC NHẬN VÀ ĐIỀU CHỈNH:

Tất cả các thành viên của nhóm thực hiện xác nhận như sau:

Đại diện nhóm tạo thư mục tên như sau: 00 – XAC NHAN – DTxx (xx: MÃ ĐỀ TÀI – là các ký tự đầu tiên trước tên thư mục, phần trước dấu “-“), các phần cách nhau bằng khoảng trắng, dấu gạch ngang.

Bước 1: Tạo 1 file Text (.txt) trên Desktop, đặt tên: DTxx – MSSSV – HO VA TEN

Bước 2: Mở file ở bước 1, nhập thông tin cá nhân gồm: MSSV – HỌ VÀ TÊN – SỐ ĐIỆN THOẠI – EMAIL [xuống hàng] TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH (nếu có, tên đề tài xuống dòng)

Bước 3: Lưu file ở bước 2 (khi lưu chọn định dạng là UNICODE để tránh bị lỗi dấu tiếng Việt), kéo thả vào thư mục 00 – XAC NHAN – DTxx

Nếu có sai xót cần điều chỉnh, kể cả trường hợp nếu một trong các thành viên bị sai email… thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo 1 file Text (.txt) tên: DTxx – CHINH SUA

Bước 2: Mô tả yêu cầu cần điều chỉnh vào file này

Bước 3: Lưu file và thả vào thư mục 00 – XAC NHAN – DTxx

Lưu ý:

1. File chỉnh sửa chỉ cần một đại diện nhóm tạo và nộp file – KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý CHỈNH SỬA TÊN THƯ MỤC NỘP FILE

2. Không tạo thêm bất cứ dữ liệu nào, khi có thông báo hướng dẫn, các em sẽ nộp theo chỉ dẫn sau

THỜI HẠN: 19:00 tối nay thứ 7, 07/08/2021