Tất cả sinh viên tham gia bảo vệ đợt này sẽ được thiết kế hình nền cá nhân và hình nền nhóm riêng, các bạn thực hiện nộp hình theo chỉ dẫn sau:

  1. Mỗi thành viên chọn 1 hình cá nhân (hoặc hình thẻ) tỉ lệ 3:4 sắc nét, dưới 1MB ghi tên File: IMG – MSSV – HO VA TEN
  2. Tạo 1 file TXT ghi chính xác thông tin cá nhân gồm: MSSV – HỌ VÀ TÊN của từng thành viên, tên ĐỀ TÀI (VIẾT IN HOA có dấu tiếng Việt) và TÊN TIẾNG ANH (nếu có), nhấn TAB sau mỗi thông tin để tạo khoảng cách cho tường minh (nhóm làm chung trong 1 file).
  3. Nên dùng APP CAMSCANNER để tạo bản chụp 1 mặt CMND/CCCD, 1 thẻ SV đặt tên: DTxx – CMND – MSSV – HO VA TEN, chữ CMND thì thay tương ứng bằng CCCD, THE SV để phân loại – xuất ảnh PNG (không dùng PDF).
  4. Lưu file TXT và khi lưu đặt tên file DTxx – THONG TIN DE TAI, phần ENCODING chọn: UTF-8
  5. Mở file TXT lên kiểm tra lại lỗi dấu tiếng Việt nếu bị lỗi là bước 3 lưu nhầm ENCODING
  6. Kéo thả các file ở trên vào thư mục XÁC NHẬN trên LINK DRIVE của nhóm
  7. Thầy sẽ tạo các file cho nhóm và gửi vào thư mục BACKGROUND của từng nhóm trước 3 ngày bảo vệ
  8. Thời hạn: 15:00 14/08/2021

Chúc các em hoàn thành tốt đề tài,

Có câu hỏi, xin vui lòng đặt ở dưới bình luận.