Các bạn sinh viên và khách cần liên hệ trực tiếp làm việc với Khoa Cơ khí Chế tạo máy, vui lòng liên hệ qua Microsoft Teams bằng cách bấm vào link đính kèm hoặc quét mã QR vào các khung thời gian như trong hình đính kèm,

Link: https://bitly.com.vn/o58cj6

Trân trọng./.