Hướng dẫn đăng ký môn học qua mạng sinh viên vui lòng xem tại đây!

Quyết định về việc quy định chuyển đổi điểm các học phần ngoại ngữ dành cho các chương trình đào tạo đại học không chuyên ngữ (thay thế cho QĐ số 2314/QĐ-ĐHSPKT ngày 01/09/2020) sinh viên xem tại đây!