Thông tin liên hệ

Email: kckctm@hcmute.edu.vn

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 2838.968.641 – (+84) 2838.961.333

Fax: (+84) 2838.964.922

Tư vấn sinh viên

PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh (trưởng khoa)

Email: thinhnt@hcmute.edu.vn

Cô Hoàng Trà Hương (thư ký khoa)

Email: huonght@hcmute.edu.vn