Sơ đồ tổ chức khoa Cơ khí Chế tạo máy – Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.