Để đáp ứng nhu cầu học hành và luyện tập cho sinh viên, sau đây Khoa cơ khí Chế tạo máy giới thiệu bài viết tổng hợp đề thi và đáp án các môn học thuộc khoa qua các năm học.

Chúc các bạn học tập và thi tốt!