Bộ bài tập thực hành các bản vẽ cơ khí gồm nhiều tập, được sưu tầm và phân nhóm để các bạn có thể tải về và thực hành, nguồn sưu tầm trong từng bản vẽ.

Các bạn tải về ở link dưới đây: