Biểu mẫu hỗ trợ học tâp

Cấp Giấy xác nhận hoàn thành/ chưa hoàn thành chương trình đào tạo dùng cho bổ sung hồ sơ cá nhân. SV check mail (mail đăng ký) để biết ngày đi nhận Giấy xác nhận tại A1-201, chậm nhất sau 5 ngày làm việc.

Lưu ý: tình trạng Sinh viên phải CÒN HỌC (những trường hợp đăng ký không thuộc diện nêu trên sẽ không cấp giấy và mail thông báo). Đối với những bạn xin Giấy xác nhận để bổ sung hồ sơ hoãn nghĩa vụ quân sự do địa phương yêu cầu nếu còn Nợ môn thì phải có Đăng ký học ở HK xin cấp Giấy xác nhận.

Sinh viên đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo link sau https://forms.gle/o6euzeXVon4Rp9yR9