POSTER VÀ CLIP KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 2020 – 2021

SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÀ KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO