Đây là bộ 2 mẫu hình nền cho các hội đồng sinh viên CLC để sử dụng trên ZOOM ngày bảo vệ, các bạn tải về và preview trước nhé,

Hình nền Desktop sẽ được chuẩn bị cho từng hội đồng vào đầu tuần tới,

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1_qhMoeNuSqM_4Bdyu52uNSbEe9TZT-0E?usp=sharing

Chúc các em thực hiện tốt đề tài.