Các nhóm đã hoàn thành poster và clip có thể đăng ký nộp để được đăng bài truyền thông ở link đính kèm,

Bài đăng sẽ được đăng theo thứ tự đăng ký,

Các câu hỏi khác, vui lòng để lại ở phần bình luận phía dưới, cảm ơn các bạn,

https://forms.gle/E5Q5fMgibzHfQQxdA