CUÔC THI ROBOT HOA

– Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn trường;

– Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thiết thực cho toàn thể sinh viên tham gia;

 – Tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội thể hiện niềm đam mê, phát huy sự sáng tạo, trau dồi kiến thức, học hỏi nâng cao trình độ lẫn nhau về ứng dụng công nghệ vào sản phẩm trong quá trình học; – Thực hiện nhiệm vụ chương trình năm học khoa Cơ khí chế tạo máy.       

– Giúp sinh viên có cơ hội thể hiện niềm đam mê, phát huy sự sáng tạo, trau dồi kiến thức đã học, ứng dụng công nghệ cao vào việc chế tạo sản phẩm công nghệ thực tế để nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ bản thân;

– Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Cơ khí Chế tạo máy.

Khoa cơ khi chế tạo máy tổ chức cuộc thi Robot hoa cho sinh viên khoa và sinh viên quan tâm tham dự