Nhằm giúp cho sinh viên phối hợp được các kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, nâng cao khả năng thiết kế, chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh một thiết bị theo qui trình công nghệ và dự án đã lập.

  • Nâng cao khả năng thiết kế kỹ thuật cho sinh viên
  • Từ bản vẽ lắp biết tách ra thành các bản vẽ chi tiết
  • Chọn được bộ truyền động đai, bộ truyền bánh răng thanh răng
  • Chọn được dung sai cho các mối ghép ren, mối ghép then bằng, chốt, côn morse, các mối ghép hình trụ trơn.
  • Chọn được chế độ lắp cho ổ bi trục chính máy khoan.
  • Lập được qui trình công nghệ gia công các chi tiết của máy khoan. Sử dụng các máy: Tiện, Phay, Bào, Mài phẳng, Mài tròn ngoài,… gia công các chi tiết theo bản vẽ và lắp ráp chúng lại với nhau thành máy khoan bàn hoàn chỉnh.
  • Khoa Cơ khí chế tạo máy và Bộ Môn Thực hành nghề tổ chức cuộc thi  Thiết kế, chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh Máy khoan bàn