– Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn trường;

          – Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thiết thực cho toàn thể sinh viên tham gia;

          – Tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội thể hiện niềm đam mê, phát huy sự sáng tạo, trau dồi kiến thức,

học hỏi nâng cao trình độ lẫn nhau về ứng dụng công nghệ vào sản phẩm trong quá trình học;

          – Thực hiện nhiệm vụ chương trình năm học khoa Cơ khí chế tạo máy.