Tạo sân chơi học thuật, nghiên cứu sáng tạo cho sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM;

Thông qua cuộc thi giúp sinh viên tự tin vận dụng được sự sáng tạo, tư duy kỹ thuật vào học tập, đời sống;

Thông qua cuộc thi giúp sinh viên tìm hiểu về các phần mềm thiết kế, mô phỏng trong kỹ thuật, nâng cao trình độ thiết kế, sáng tạo cho sinh viên

Khoa Cơ khí Chế tạo máy đã Tổ chức Cuộc thi Thiết kế, sáng tạo kỹ thuật 3DS cho các bạn

Một số hình ảnh trong cuộc thi