Tác giả :
Mục tiêu cơ bản đên năm 2018

Để đảm trách công việc giảng dạy và nghiên cứu, khoa có 07 Bộ môn và 01 trung tâm được trình bày sơ bộ như sau:

a. Bộ môn Thực hành nghề có nhiệm vụ giảng dạy thực hành qua ban nguội cho hầu hết các ngành trong truờng, thực hành qua ban cơ khí chế tạo cho các ngành có liên quan đến cơ khí và thực hành chuyên sâu cho ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật Công nghiệp của trình độ đại học và ngành Công nghệ chế tạo máy của trình độ cao đẳng.

+ Trưởng bộ môn: KS. Nguyễn Văn Mang

b. Bộ môn công nghệ chế tạo máy có nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ sở chế tạo máy cho các ngành liên quan đến cơ khí và các môn học chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy.

 + Trưởng bộ môn:   PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ

c. Bộ môn Cơ điện tử có nhiệm vụ giảng dạy các môn học về các hệ thống điều khiển sản xuất tự động, điều khiển quá trình, điều khiển phân tán; kiến thức về xử lý ảnh công nghiệp, công nghệ chế tạo vi mạch điện tử, công nghệ gia công chính xác để hình thành nên các giải pháp tự động hoá theo định hướng hệ thống cơ điện tử, sản phẩm cơ điện tử, cơ điện tử y sinh, phân tích và tính toán hệ thống cơ điện tử hoặc cơ điện tử ô-tô.

+ Trưởng bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

d. Bộ môn Hàn và Công nghệ Kim loại có nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ sở chuyên ngành cơ khí và thực tập hàn điện, hàn hơi cho hầu hết các ngành trong trường.

+ Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Hồng Nga

e. Bộ môn Công nghệ Gỗ có nhiệm vụ giảng dạy thực hành công nghệ chế biến gỗ cho ngành Kỹ thuật Công nghiệp và chuẩn bị mở ngành đại học "Thiết kế, chế tạo sản phẩm gỗ" vào năm 2015.

+ Trưởng bộ môn: GV. ThS. Quách Văn Thiêm

g. Bộ môn Cơ sở thiết kế máy có nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ sở ngành cho các chuyên ngành về cơ khí như Đồ họa kỹ thuật trên máy tính, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Nguyên lý - Chi tiết máy, Đồ án môn học Nguyên lý - Chi tiết máy và các môn học chuyên ngành hướng Thiết kế máy của ngành Công nghệ Chế tạo máy.

+ Trưởng bộ môn: TS. Mai Đức Đãi

h. Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp có nhiệm vụ giảng dạy các cơ sở ngành, chuyên ngành có liên quan đến ngành Kỹ thuật Công nghiệp

+ Trưởng bộ môn: ThS. Trần Quốc Hùng
i. Trung tâm công nghệ cao
Tiếp nhận trang thiết bị từ dự án ODA của Cộng hoà Áo, Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ của giảng viên, giáo viên các trường về lĩnh vực CAD/CAM-CNC.

+ Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

time

:

time

:

time

FACEBOOK Đoàn - Hội

Truy cập tháng:141,780

Tổng truy cập:1,368,067

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn