Tác giả :

 

CÁC BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

ĐƠN XIN NHẬN ĐIỂM I (ĐIỂM CHƯA HOÀN TẤT) (file PDF)

ĐƠN XIN BẢO LƯU ĐIỂM (file PDF)

ĐƠN XIN MIỄN THI (file PDF)

ĐƠN XIN MIỄN THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (file PDF)

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM NGOẠI NGỮ (file PDF)

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM (file PDF)

ĐƠN XIN HỌC MÔN THAY THẾ (file PDF)

BẢNG ĐIỂM THI LẠI LẦN____ (file PDF)

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI (file PDF)

 

Các mẫu đơn liên quan đến học vụ:Tạm dừng (bảo lưu), học lại, thôi học, chuyển trường

http://sao.hcmute.edu.vn/?ArticleId=b29feefa-ef49-4f24-b3d2-88ea3e09016f

 

  

GIẤY ĐỀ XUẤT GIA HẠN THỜI GIAN NHẬP ĐIỂM (file PDF)

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM (file PDF)

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO (file PDF)

BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI CHẤM PHÚC KHẢO (file PDF)

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG (file PDF)

 

CÁC QUY TRÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1- Quy trình thanh toán tiền mặt

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/f8a8391e-5654-4954-bb47-5e1fb192dd23/quy-trinh-thanh-toan-tien-mat

2-Quy trình thu học phí chính qui (xem file PDF)

3- Hướng dẫn về cách đóng học phí

xem link tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=s536EqrBhyY&feature=youtu.be

4- Hướng dẫn quy trình thanh toán, vật tư thực tập

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/f184d76b-9c9a-43fd-8083-18da73fe9c0b/huong-dan-quy-trinh-thu-tuc-thanh-toan-vat-tu-thuc-tap

5- Quy trình lập dự toán kinh phí hoạt động

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/968d3709-a8d4-4494-8296-fcf9603ac7fd/quy-trinh-lap-du-toan-kinh-phi-hoat-dong

6- Quy trình thuế thu nhập cá nhân

xem link tại đây: http://fpo.hcmute.edu.vn/ArticleId/baa4ade5-1533-4b62-b9f5-27809a93d18e/quy-trinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

CÁC QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Xem link tại đây: http://qao.hcmute.edu.vn/ArticleId/867eba8d-abc8-4e27-b7ac-8d55caba58f1/danh-muc-quy-trinh-hien-hanh-6-2020

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
FACEBOOK Đoàn - Hội

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:164,775

Tổng truy cập:1,850,962


FACEBOOK