Tác giả :
                                                                           THÔNG BÁO
 Gửi : Các bạn sinh viên làm đồ án TN học kỳ 02/2019-2020

Sinh viên chuẩn bị làm đồ án TN vào HK 2/2019-2020 xem danh sách đề tài và đăng ký thông tin theo hướng dẫn

Sinh viên  nộp bản NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP có chữ ký của GVHD về VPK từ ngày 17/02/2020 đến 22/02/2020

Danh sách đề tài  của giảng viên- NHÓM ĐẠI TRÀ  TẠI ĐÂY,   Đăng ký thông tin  TẠI ĐÂY  từ ngày 17/02/2020 đến 22/02/2020

Danh sách đề tài nhóm theo hướng  TKCN TẠI ĐÂY  Đăng ký thông tin  TẠI ĐÂY từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020


Danh sách đề tài đã duyệt TẠI ĐÂY
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

time

:

time

:

time

FACEBOOK Đoàn - Hội

Truy cập tháng:96,497

Tổng truy cập:1,541,821

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn