Tác giả :

Thông tin

Name

Mai Đức Đãi

Học hàm

Giảng viên

Học vị

Tiến sĩ

Bộ môn

Cơ sở thiết kế máy

Văn phòng

Trung tâm Công nghệ cao

Điện thoại

 

Email

daimd@hcmute.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu / Lĩnh vực chuyên môn

CAD/CAE: Catia v5, NX CAD/CAE, Inventor, ANSYS, Adina, Hyperwork.

Phân tích tương tác đa trường (coupled-field analyses; Fluid-Structure-Interaction, Piezoelectric analysis, Structural-Thermal analysis, Electromechanical analysis)

Mô phỏng Động lực học hệ nhiều vật

Nonlinear Dynamic of MEMS/NEMS

Multiscale Modeling

Quá trình công tác

2012  Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hàng không, Đại học Konkuk, Seoul Korea

2004  Thạc sĩ chuyên ngành Tính toán cơ học xây dựng, Đại học Liège (Belgium) - Đại học Bách khoa Tp.HCM (Việt Nam)

2000  Kỹ sư chuyên ngành Thiết kế máy, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Nghiên cứu khoa học

Alexander Olshevskiy, Oleg Dmitrochenko, Mai D. Dai, Chang-Wan Kim , "The simplest 3-, 6- and 8-noded fully-parameterized ANCF plate elements using only transverse slopes," Multibody Syst. Dyn., Vol.34, 23-51, 2015.

Mai Duc Dai and Chang-Wan Kim, "Nonlinear performance of NEMS: A resonant mass spectrometry", Journal of Technical Education Science, Ho Chi Minh City University of Technology and Education, No. 29, p91, 2014

Mai Duc Dai, Chang-Wan Kim and Kilho Eom, "Nonlinear vibration behavior of graphene resonators and their applications in sensitive mass detection," Nanoscale Res. Lett., Vol.7, p499, 2012.

Mai Duc Dai, Chang-Wan Kim and Kilho Eom, "Finite size effect on nanomechanical mass detection: the role of surface elasticity," Nanotechnology, Vol.22, p265502, 2011.

Mai Duc Dai, Chang-Wan Kim and Kilho Eom, "Nanomechanical mass detection using nonlinear oscillations," Appl. Phys. Lett., Vol.95, p203104, 2009.

Nguyễn Hoài Sơn, Lê Thanh Phong và Mai Đức Đãi, "Finite element method h- and p- version in engineering analysis" Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc 25-26/08, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 638-646, 2006.

Nguyen Hoai Son and Mai Duc Dai, "Error estimation for h- and p- refinement finite element analysis" Proceeding of the International Conference Engineering Mechanics Today 2004 HoChiMinh City Vietnam, August 16-20, p45-53, 2004. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

FACEBOOK Đoàn - Hội

Truy cập tháng:183,058

Tổng truy cập:1,753,974

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn