Tác giả :
Trung tâm công nghệ cao Tiếp nhận trang thiết bị từ dự án ODA của Cộng hoà Áo, Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ của giảng viên, giáo viên các trường về lĩnh vực CAD/CAM-CNC.

Văn phòng: phòng E1-202 (Trung tâm Công nghệ cao)

 

Nguyen Ngoc Phuong

Assoc. Professor, PhD.

phuongnn@hcmute.edu.vn

0966 955 459

 

Nguyen Truong Thinh

Assoc. Professor, PhD.

thinhnt@hcmute.edu.vn

0903 675 673

 

Tran Van Tron

M. Eng.

trontv@hcmute.edu.vn

0918 748 924

 

Nguyen Van Son

M. Eng.

sonnv@hcmute.edu.vn

0907 399 943

 

Huynh Do Song Toan

M. Eng.

toanhds@hcmute.edu.vn

 

 

Nguyen Trong Hieu

M. Eng.

hieunt@hcmute.edu.vn

0909 099 370

 

Tran Minh The Uyen

M. Eng.

uyentmt@hcmute.edu.vn

 


Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

QUESTION & ANSWER

KEY ANSWERS OF EXAMINATIONFACEBOOK

Copyright © 2013, Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Add: 01 Vo Van Ngan St, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City.

Tell: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn