Tác giả :
Chào các bạn;
Chuẩn bị học kỳ 2, năm học 2020-2021 sẽ có rất nhiều các bạn sẽ thực hiện đồ án tốt nghiệp các ngành: Cơ điện tử, Chế tạo máy. CNKT Cơ khí, Kỹ thuật công nghiệp và lần đầu tiên sẽ có ngành Chế biến lâm sản (Kỹ nghệ gỗ và nội thất) thuộc khoa Cơ khí Chế tạo máy và Chất lượng cao. Để thực hiện tốt việc đăng ký đề tài tốt nghiệp, các bạn sẽ có 2 phương án triển khai:
- Nếu các bạn đã có đề tài (đã hoặc đang hoặc chuẩn bị thực hiện có giáo viên hướng dẫn) thì lập tức liên hệ với giảng viên để đăng ký cho nhóm mình 1 suất nhé.
- Nếu các bạn đã có đề tài (đề tài tự mình đề xuất, do doanh nghiệp đưa ra) nhưng chưa có giảng viên hướng dẫn thì lên web khoa CKM xem lĩnh vực nghiên cứu của các thầy/cô để tìm người thích hợp, liên hệ và đăng ký ngay kẻo hết slot nhé.
- Nếu các bạn chưa nghĩ ra đề tài hoặc chưa có ý tưởng gì, đợi đến ngày 1/3/2021 để tìm đề tài thích hợp và chọn nhé.
- Các thầy/cô sẽ đăng ký đề tài từ ngày 5-19/2/2021, sau ngày này sẽ không bổ sung thêm đề tài nào.
Yêu cầu để thực hiện đề tài với các hệ đại trà và CLC là phải tích lũy đủ 132 TC và thực hiện hết tất cả các đồ án môn học. Nếu viết báo cáo và bảo vệ đề tài bằng tiếng Anh, các bạn phải hoàn thành chuẩn đầu ra tiếng Anh theo yêu cầu của từng hệ.
Quy định về số lượng sinh viên mà Giảng viên có thể hướng dẫn như sau, các bạn nhớ hỏi GV kỹ kẻo đăng ký rồi không được triển khai nhé.
- Hệ đại trà, Số lượng SV/ 1 GVHD: PGS: 2~12 SV, TS-GVC: 2~10 SV, GV-ThS: 2~8 SV, đối với GV thuộc khoa khác, phòng ban và ngoài trường bằng 1/2 so với GV cơ hữu của khoa CKM và CLC;
- Hệ Chất lượng cao, Số lượng SV/ 1 GVHD: PGS 2~10 SV, TS-GVC: 2~8 SV, GV-ThS: 2~6 SV,  đối với GV thuộc khoa khác, phòng ban và ngoài trường bằng 1/2 so với GV cơ hữu của khoa CKM và CLC;