Tác giả :

Sinh viên Khoa Cơ khí Chế tạo máy tham quan thực tế tại các Nhà máy sản xuất Ván tại Tập đoàn Kim Tín và đồng hành cùng Kỹ sư Tập sự 2021 tại Kim Tín

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2020, Khoa Cơ khí Chế tạo máy đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại các nhà máy cho 42 sinh viên. Mục đích chuyến tham quan là nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên và thầy cô trong Khoa tìm hiểu về quy mô, tầm vóc, các hoạt động kinh doanh, sản xuất của hệ thống các nhà máy sản xuất Ván tại Tập Đoàn Kim Tín, và còn hỗ trợ Đề tài nghiên cứu hoặc luận văn phù hợp với định hướng Công ty, hỗ trợ và đồng hành cùng các sinh viên khi tham gia chương trình “Kỹ sư tập sự 2021”.

Qua đó xây dựng mối quan hệ giữa Tập đoàn Kim Tín với Khoa cơ khí Chế tạo máy nói riêng và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nói chung trong quá trình hỗ trợ, truyền thông và hướng nghiệp cho các bạn sinh viên năm cuối.

Ngoài chuyến tham quan hệ thống các Nhà máy sản xuất ván (Nhà máy FSC, Nhà máy Gỗ Xanh, Nhà máy Ván Sàn) và Khoa còn làm lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đại học SPKT TPHCM và Tập đoàn Kim Tín.