Tác giả :

NAME

Phuong, Nguyen-Ngoc

Assoc. Professor

LAB

 

TEL

0913 702 581

EMAIL

phuongnn@hcmute.edu.vn

OFFICE

 

+ BACKGROUND

Education

1981: Bachelor Degree of Mechanical Engineering - Brno University of Technology, Republic of Czech (Czechoslovakia).

1985: PhD in Mechanical Engineering - Brno University of Technology, Republic of Czech (Czechoslovakia)

1999: Master Degree in Vocational Pedagogic – Dresden University of Technology, Germany.

Career

1994-1998: Lecturer of Center Germeny – Vietnam (HCMUTE).

2002-2013: Dean of Faculty of Mechanical Engineering (HCMUTE).

2013-current: Head of Personnel Office (HCMUTE).

+ FIELDS OF INTEREST

Hydraulic – Pneumatic

Industrial Automation

Automation Control

+ PAPERS OR BOOKS

TT

Title

Papers

Số

Pages

Year

1

 

 

Vận dụng phương pháp ma trận chuyển tiếp để giải bài toán trục dưới tác dụng của uốn, nén (kéo)

Khoa học & Công nghệ

Science Technology

1/91

10-17

1991

2

Sử dụng hợp lý phương tiện dạy học và huấn cụ – một số biện pháp nâng cao khả năng thực hành

Hội nghị cán bộ cấp Trường ĐHSPKT

08/2001

32 - 35

2001

3

 

 

Ermittlung von Arbeitsplatprofilen in Betrieben und Qualifikationsanforderungen an Arbeitskreafte in Unternehmen in Ho Chi Minh City und Umgebung

Tagesordnung zum Workshop “Zusammenheange zwischen beruflicher Ausbildung und Produktions- und Dienstleistungsstrukturen

Tagesord-nung zum Workshop

“ Vom 01.12 - 8.12.2001 in TUHanoi ”

1- 17

2001

4

Thiết bị đào tạo về TĐH ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật T.P HCM

Tự động hoá ngày nay – Automation today

Hội khoa học công nghệ tự động Việt nam

5/2002

46 - 47

2002

5

Một vài ý tưởng đóng góp giảng dạy môn học lý thuyết chuyên ngành theo hướng công nghệ

Hội nghị chuyên đề “ Đổi mới phương pháp dạy và học”

Trường ĐHSPKT

08/2002

133- 137

2002

6

Aufbau eines Studiengangs Mechatronik an der University of  Technical Education in Ho Chi Minh City SR VIET NAM

Vocational Education Programme Vietnam - GTZ

Re.Round-table meeting on 12th  December 2002

1 - 12

2002

 

7

Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển vị trí bàn máy điều khiển theo chương trình số (CNC)  bằng phương pháp mô phỏng.

Khoa học & Công nghệ

Science Technology

 

6/2003

 

1 - 5

2003

8

Ứng dụng bộ điều chỉnh số công nghiệp cho việc giảng dạy về tự động hoá

Tự động hoá ngày nay – Automation today

Hội khoa học công nghệ tự động Việt nam

 

4/2003

 

1 - 5

2003

9

Thiết kế mô phỏng hệ thống tay gắp thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số

Hội nghị Cơ điện tử Việt nam toàn quốc lần 2 – 5. 2004 – TP HCM

14.5.2004

1-6

2004

10

Nghiên cứu  và chế tạo máy bán hàng tự động Việt nam

Tập chí Khoa học giáo dục kỹ thuật

ĐHSPKT TP HCM

ISSN 1859 -1272

3/2007

83 -86

2007

11

Ứng dụng logic mờ điều khiển mức trong hệ thống điều khiển quá trình

Tập chí Khoa học giáo dục kỹ thuật

ĐHSPKT TP HCM

ISSN 1859 -1272

4/2007

63-67

2007

12

A Vision-Based Object Analysis for The Human-Following Robot

Hội nghị Cơ điện tử Việt nam toàn quốc lần 4 – 10. 2008 – Đà nẳng

10/2008

333-340

2008

13

Thiết kế robot dùng trong công nghiệp đúc áp lực

 

Hội nghị Cơ khí Việt nam toàn quốc lần 1 – 12. 2008 –  TP HCM -VinaManufacturing 2008

12/2008

 

2008

14

Flower robot – a biomimetic product

International Journal of Mechanics and Materials, Vol. 4, pp.455~460

2010

455~460

2010

15

Optimized Offset Algorithm for Laser-aided Direct Metal

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử

Số xuất bản: 1017-2010/CXB/017-06/KHTNCN

VCM2010

 

 

2010

16

Flower Robot – Using tendon mechanisms

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử

Số xuất bản: 1017-2010/CXB/017-06/KHTNCN

VCM2010

 

207 -212

2010

17

Using Neural Network to Predict the Heating-Line Paths in Induction Heating Process

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử

Số xuất bản: 1017-2010/CXB/017-06/KHTNCN

VCM2010

 

303-308

2010

18

Nghiên cứu và phát triển Robot dạng người

điều khiển giao thông

Design and development of a Robot for controlling traffic

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử

Số xuất bản: 1017-2010/CXB/017-06/KHTNCN

 

VCM2010

 

188-192

2010

19

Flower Robot – A Product of Biomimetic Technology

Journal of Key Engineering Materials Vols. 467-469, pp 2149-2154

 

 2149-2154

2010

20

AC Impedance Based State

of Charge Dynamic Modeling of a LiFePO4 Batteryfor Hybrid Electric Vehicle Applications

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử

Số xuất bản: 1017-2010/CXB/017-06/KHTNCN

VCM2010

 

326-331

2010


Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

QUESTION & ANSWER

KEY ANSWERS OF EXAMINATIONFACEBOOK

Copyright © 2013, Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Add: 01 Vo Van Ngan St, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City.

Tell: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn