Tác giả :

NAME

Quang, Nguyen-Xuan

M. Eng.

LAB

 

TEL

0918 334 377

EMAIL

quangnx@hcmute.edu.vn

OFFICE

E1-305

+ BACKGROUND

Education

2000: Bachelor Degree of Electronics - HCM University of Technology, Vietnam.

2005: Master Degree in Engineering Control - HCM University of Technology, Vietnam

Career

2000-2001: Engineer in Company “Automation”

2004-current: Lecturer in Faculty of Mechanical Engineering (HCMUTE).

+ FIELDS OF INTEREST

Process Control

Industrial Automation

SCADA

+ PAPERS OR BOOKS

Title

Year

Papers

1

Nhận dạng vết và điều khiển chuyển động của robot hàn tự hành trên đường ray ứng dụng trong ngành đóng tàu

2005

Hội nghị tự động hóa lần thứ 6, VICA6

2

Cải thiện hiệu năng tách sạn bằng kỹ thuật xử lý ảnh

2011

Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 12, Đại học quốc gia Tp HCM

3

Một giải pháp cải thiện hiệu năng bóc vỏ

2011

Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 12, Đại học quốc gia Tp HCM

4

Thiết bị đo độ trắng trực tuyến

2013

Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III

5

Computational Modeling and Design of a High-Intensity Ultrasonic Transducer with Extensive Radiator for Food Dehydration

2014

The 2nd International Conference on Green Technology

6

Nghiên cứu ảnh hưởng tiền xử lý siêu âm đến tốc độ sấy và màu sắc Thượng đẳng sâm

2015

Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV

7

Thiết kế chế tạo thiết bị phát sóng siêu âm tập trung cho ứng dụng sấy thực phẩm

 

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ


Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

time

:

time

:

time


FACEBOOK